De buurtvereniging verzamelt persoonsgegevens ten behoeve van de lidmaatschapsovereenkomst tussen buurtvereniging en leden. De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van:

* Ledenadministratie
* Contributieheffing
* Nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens worden door het bestuur van Buurt Bourgogne verwerkt. De bewaartermijn is gedurende het lidmaatschap en daarna tot maximaal 7 jaar in de boekhouding wanneer verplicht.
 
Verkrijgen van persoonsgegevens

De buurtvereniging verkrijgt de persoonsgegevens door de aanmelding van een lid bij inschrijving voor lidmaatschap of het aanmelden van een activiteit. De papieren:
inschrijfformulieren voor lidmaatschap worden na digitale verwerking vernietigd
inschrijfformulieren voor activiteiten worden na de activiteit vernietigd
incasso-formulieren voor contributie worden na de verplichte bewaartermijn vernietigd
 
Typen persoonsgegevens in bezit
 
De volgende persoonlijke gegevens worden bewaard bij Buurt Bourgogne.
 
* NAW-gegevens worden gebruikt in onze ledenadministratie en het contacteren over komende activiteiten:

Type gegeven Waar we het voor gebruiken 
Naam Leden aanschrijven per e-mail / brief
Adres   Leden aanschrijven per brief
PC + Woonplaats Leden aanschrijven per brief
Telefoon Telefoonnummer optioneel
E-mail  Leden aanschrijven per e-mail
Bankrekeningnummer          Contributie voldoen via automatische incasso

* Bankrekeningnummers (voor overschrijven van contributie) staan tevens in de afgeschermde omgeving van het Rabobank Incasso programma geregistreerd.

* Foto's gemaakt tijdens activiteiten zullen op de website (www.buurtbourgogne.nl) of de Facebook-pagina gezet kunnen worden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit aangeven bij onze betuursleden.
 
* Namen van minderjarigen zijn bekend bij ons bestuur. Deze namen kunnen gebruikt worden bij activiteiten bedoeld voor kinderen, bijvoorbeeld Pietendisco.
 
Beheer van de gegevens
 
De buurtvereniging heeft ‘HiDrive’ als ‘cloud-dienst’ omgeving verkozen voor het bewaren van gegevens. Enkel de leden van het bestuur van de buurtvereniging hebben toegang tot deze bestanden.
Toegang tot de gegevens is afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord van deze cloud-omgeving wordt periodiek gewijzigd, waardoor enkel de actuele bestuursleden toegang hebben.
Onze persoonsgegevens worden niet met andere partijen gedeeld..
 
Verwijderen van gegevens
 
Een lid kan gegevens en beeldmaterialen van onze website laten verwijderen:
Aan het einde van het lidmaatschap. NAW gegevens worden verwijderd. Voor het verwijderen van foto's op  social media dient het lid een verzoek in bij het secretariaat
Tijdens de periode van lidmaatschap. Hiervoor dient het lid een verzoek in bij het secretariaat.

 

Contact

contact

    Buurt Bourgogne  
    046-4369187  

 

Agenda  07 September        BBQ geannuleerd  
  25 Oktober Mannenactiviteit  
  23 November       Pietendisco  
  15 December Winterfeest