Het bestuur van Buurt Bourgogne bestaat uit de volgende buurtgenoten.


Voorzitter:    Secretaris:
Margo Meijs              Hans Lemmens


Bestuursleden:
Wilma Lacroix
Jorg Lacroix
Dave Sluijsmans
Hans Meijs

Contact

contact

    Buurt Bourgogne  
    046-4369187  

 

Agenda  24 Maart  Wandelen met de buurt
  19 of 26 Mei     Kinderactiviteit: Irrland  
  Mei/Juni Crea activiteit voor de dames  
  23 Juni Processie  
  07 Septemebr BBQ  
  25 Oktober Mannenactiviteit  
  15 December Winterfeest